Status Video for Whatsappo   new

 

Mohalla Assi (2018)

Movie Name: Mohalla Assi (2018)

Release Date: 2018-11-16

Movie Category: mp3 song

Madhushree, Udit Narayan

Download Songs of movie Mohalla Assi (2018). Download Soch Mein Antar Mp3, Lyrics of song Soch Mein Antar

Lyrics: Soch Mein Antar Download Song
 
Soch mein antar koi nahi
Phir rai mein antar kyun hai ?
Hum jisko kahte hai yun hai
Wo kahte hai kyun hai ?
Soch mein antar koi nahi
Phir rai mein antar kyun hai ?
Hum jisko kahte hai yun hai
Wo kahte hai kyun hai ?
Mujhko lagta hai ki
Sidhi upar jaati hai
Upar dekh ke kahte hai
Wo niche aati hai
Soch mein antar koi nahi
Phir rai mein antar kyun hai ?
Hum jisko kahte hai yun hai
Wo kahte hai kyun hai ?
Soch mein antar koi nahi
Phir rai mein antar kyun hai ?
Hum jisko kahte hai yun hai
Wo kahte hai kyun hai ?
Shanti
Shanti
Haa bin dekhe hi kah dete hai
Aaksh bada neela hai
Haa baadal dekh ke main bola tha
Aaj bada geela hai
Soch mein antar koi nahi
Man mein hogi baat koi jo
Unki sir se nikli
Man mein hogi baat koi jo
Unki sir se nikli
Santi, santi sunti thi wo
Saath ke ghar se nikli
Are pothe choo ke batlaate hai
Paalak ya sarsoo hai
Raahu ke tu chandra kahan kya
Kaal sani bin hai
Panchang ko dekh ke batlaati hai
Raat hai ya din hai
Are kal ka vrat batlaade to kahti hai
Parso hai
Soch mein antar koi nahi
Phir rai mein antar kyun hai ?
Hum jisko kahte hai yun hai
Wo kahte hai kyun hai ?
Soch mein antar koi nahi
Phir rai mein antar kyun hai ?
Hum jisko kahte hai yun hai
Wo kahte hai kyun hai ?